Zamów DEMO
Zamów DEMO
slid

Obsługa pogrzebu


Zaplanuj pogrzeb w sposób szybki i prosty, zapewniając najwyższy poziom obsługi klienta. Od momentu pojawienia się klienta w firmie, ustal wszystkie szczegóły pogrzebu i wprowadź je do programu!

 

ZAKŁADKA 1 - DANE PODSTAWOWE

Umożliwia wprowadzenie podstawowych danych związanych z pogrzebem:

 • rodzaj pogrzebu (tradycyjny, kremacyjny, ekshumacja)
 • data i godzina pogrzebu/kremacji
 • osoba zmarła - dane z dowodu osobistego, aktu zgonu, świadczenia
 • zleceniodawca - dane z dowodu osobistego, kontaktowe, świadczenia
 • wybieramy z bazy kościół, cmentarz do pogrzebu

 

ZAKŁADKA 2 - USŁUGI

Kończymy z ręcznym obliczaniem, na kalkulatorze, kosztów pogrzebu - program wykona wszystkie obliczenia! Z lewej strony znajdują się wszystkie oferowane towary i usługi (własne, obce) przez zakład pogrzebowy, natomiast z prawej zamówione towary i usługi przez klienta wraz z informacją o kosztach pogrzebu.

W trakcie rozmowy z klientem możemy:

 • zaoferować usługi i towary, nie pominiemy już żadnej usługi
 • zmieniać cenę towaru/usługi - program wykonuje automatycznie obliczenia należnego podatku
 • na podstawie automatycznie tworzonej kalkulacji możemy informować rodzinę o kosztach pogrzebu
 • dodać do cennika usług pogrzebowych nowe pozycje
 • wydrukować klientowi wstępny kosztorys kosztów pogrzebu z podziałem na koszty własne oraz obce
 •  wydrukować cennik usług pogrzebowych

 

ZAKŁADKA 3 - KWIATY

Umożliwia osobie organizującej pogrzeb:

 • stworzenie zamówienia np. wieńców, wiązanek, palm itp. do pogrzebu
 • wydrukowanie stworzonego zamówienia, celem przekazania osobie wykonującej (kwiaciarni)
 • ustalenie wspólnie z rodziną treści napisów na szarfach
 • prezentację zdjęć oferowanych kwiatów - galeria wieńców
 • stworzenia własnego katalogu oferowanych kwiatów
 • automatycznie oblicza koszt zamawianych kwiatów

ZAKŁADKA 4 - HARMONOGRAM (od wersji pakietu ROZSZERZONY)

Umożliwia osobie organizującej pogrzeb:

 • stworzenie harmonogramu czasowego pogrzebu z czynnościami do wykonania przez pracowników
 • wybrania pracowników do pogrzebu
 • dokonania rezerwacji karawanu pogrzebowego na pogrzeb
 • dokonania rezerwacji sali do pożegnań w terminie ustalonym z rodziną
 • dokonania rezerwacji sali organizacji styp (konsolacja)

 

ZAKŁADKA 5 - INFORMACJE DODATKOWE (od wersji pakietu ROZSZERZONY)

Umożliwia osobie organizującej pogrzeb:

 • przekazanie pracownikowi wszystkich niezbędnych informacji, potrzebnych do przygotowania pogrzebu
 • zapisanie informacji dla rodziny, będących przypomnieniem o sprawach związanych z pogrzebem
 • zapisanie informacji dodatkowych do pogrzebu
 • zapisania informacji o miejscu rozmieszczenia klepsydr
 • zapisania informacji o treści tabliczki

Wszystkie pozycje harmonogramu oraz informacje dla pracowników zapisywane są w słownikach programu. Dzięki temu można dostosować program do własnych potrzeb!

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

Skontaktuj się z nami


footer icon
TuSoft Systemy Informatyczne
footer icon
ul. Krakowska 129
32-652 Bulowice
footer icon
Telefon: +48 32 441 81 44 
Fax: +48 32 441 81 45 
Email: kontakt@tusoft.com.pl

 

ZAMÓW DEMO PROGRAMU


logo

Copyright © 2022 Tusoft Wszelkie prawa zastrzeżone